For at se kommunernes hovedresultater på landkort - klik her

For at se amternes hovedresultater på landkort - klik her

For at se statsinstitutionernes hovedresultater på oversigtskort - klik herSådan fungerer hjemmesiden Indberetningsskemaet Links Til hjemmesiden for Minister for ligestilling

Minister for ligestilling
Ligestillingsafdelingen
Holmens Kanal 22
Postboks 40
1002 København K


Kontakt os

Ligestillingsredegørelser 2003 - fra kommuner, amter og statslige institutioner

Synliggørelse af ligestillingsarbejdet

Ligestillingsredegørelserne viser, at 75% af de statslige institutioner, mere end 80 % af kommunerne og mere end 90 % af amterne har nedskrevet en ligestillingspolitik. Det er jeg glad for. Jeg mener nemlig, at det første vigtige skridt er at formulere, hvad man vil. En skriftlig ligestillingspolitik giver retning på arbejdet. Men mindst lige så vigtigt er det at sætte handling bag de gode ord. Handlingsplaner med konkrete mål øger sandsynligheden for, at ligestillingspolitikken bliver til virkelighed.

 

Ligestillingsredegørelserne viser mig også, at der er mange udfordringer i arbejdet med ligestilling mellem kvinder og mænd:

 

  • De fleste offentlige arbejdspladser er meget kønsopdelte.
  • Der er for få kvinder i både ledelse og politik.
  • Mange kommuner, amter og statslige institutioner mangler at iværksætte konkrete ligestillingsinitiativer.
  • Arbejdet med at indarbejde ligestillingen i den daglige planlægning og forvaltning - den såkaldte kønsmainstreaming - er endnu ikke særligt udbredt.

 

Med denne hjemmeside har jeg ønsket flere ting:

 

  • At synliggøre ligestillingsarbejdet i Danmark. Kommuner, amter og de statslige institutioner kan nu sammenligne sig med andre, dele viden, erfaringer og de gode idéer på ligestillingsområdet.
  • At alle nu kan se hvem, der har iværksat en ny og spændende indsats for ligestilling mellem kønnene og hvordan de har gjort det.
  • At give et billede af den kønsmæssige sammensætning blandt medarbejdere og ledere ansat i den offentlige sektor.

 

Alle kommuner, amter og statslige institutioner har indberettet deres ligestillingsredegørelse. Jeg håber nu, borgere, politikere, medarbejdere og ledere i den offentlige sektor vil blive inspireret af tallene og beskrivelserne af indsatserne. Og jeg håber, at arbejdet med ligestilling rundt omkring i Danmark vil blive effektivt, aktivt og med flere og bedre resultater i fremtiden. Brug hjemmesiden, læs de mange oplysninger og lad jer inspirere til at skabe endnu bedre rammer for ligestillingen mellem mænd og kvinder i det danske samfund. Rigtig god fornøjelse!

 

Eva Kjer Hansen
Minister for ligestilling